Ouderavonden

OUDERAVOND THEMA

Henderson Trainingen biedt diverse thema-bijeenkomsten, geschikt voor een ouderavond op basisschool, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang. Ouders waarderen het om samen met de leerkrachten of pedagogisch medewerkers over inhoudelijke onderwerpen te spreken. Daarmee ondersteunen deze bijeenkomsten de ouderbetrokkenheid op school & kinderopvang en verbeteren de sfeer!

De thema’s kunnen ook geschikt gemaakt worden voor studiedagen/workshops aan beroepskrachten.

Help er hangt een puber op de bank!

Een puber maakt veel veranderingen door, zowel lichamelijk als geestelijk. Ook op school verandert er veel. Hoe begeleid je je kind daarin? Wat kun je verwachten op de middelbare school en hoe houd je vinger aan de pols?

Dit thema is geschikt voor ouders met kinderen van 10-14 jaar. Er is ook minicursus van drie bijeenkomsten met dezelfde titel. Op de home-pagina wordt aangegeven wanneer een training gepland staat.

Baby Burn Out

Baby’s zijn competent

Baby’s worden vaak gezien als kleine mensen die ‘nog niet zoveel kunnen’. Maar het tegendeel is waar. Baby’s zijn competent! Ze hebben veel in huis aan kwaliteiten en ontluikende vaardigheden. Wat kunnen baby’s allemaal? En wat hebben zij van ons nodig? In deze  gezellige, interactieve en informatieve bijeenkomst gaan we hier nader op in.

Opgroeien in liefde

We leren kinderen fietsen, veters strikken en wat al niet. Bij de opvoeding hoort ook het weten wie een jongetje en een meisje is. En hoe je lichaam eruit ziet, hoe je vriendjes maakt, omgaat met verliefdheden. Dit alles valt samen te vatten onder de term ‘seksuele opvoeding’.

Voor velen een beladen term. Hoe gun je kinderen nu een gezonde ontwikkeling en hoe bescherm je je kind daarbij? Wat hoort wel en wat hoort niet? Wat leg je uit en hoe? Deze thema-avond wordt aangepast aan de doelgroep (ouders van jonge kinderen, ouders van oudere kinderen, beroepskrachten)

Ouders & school: opvoeden doe je samen!

Zodra kinderen naar school gaan wordt hun kring behoorlijk groter. Niet alleen de ouders ‘bemoeien’ zich met het kind, maar ook school, andere ouders, buurtgenoten. Hoe kun je hiermee omgaan?

Hoe ga je om de loyaliteit van ouders en kinderen naar elkaar en naar school? Hoe werk je als ouder en school goed samen? Een themabijeenkomst met interessante discussievragen.

Responsiviteit, hoe doe je dat?

Sensitieve responsiviteit is een belangrijk begrip in de pedagogiek. Maar hoe vertaal je deze begrippen naar de dagelijkse praktijk? Wat houdt het precies in? Wanneer ben je een responsieve ouder, een responsieve pedagogisch medewerker?

Tijdens deze bijeenkomst wordt uitleg gegeven over manieren van luisteren en wordt onder andere geoefend met actief luisteren. De zes interactievaardigheden worden benoemd en geoefend. Een leuke manier om je ouders te betrekken bij de werkwijze op de groep!

Responsiviteit, hoe doe je dat?
Grenzen stellen

Grenzen stellen

Er is bijna geen begrip dat vaker genoemd wordt:‘Grenzen stellen’. Maar hoe doe je dat nou precies? Welke grenzen stel je wanneer? Hoe belangrijk is het? En hoe ‘streng’ moet je dan zijn?

Is het mogelijk grenzen te stellen op een vriendelijke manier, of lopen ze dan over je heen? Een thema-bijeenkomst voor strenge én voor toegeeflijke ouders.

Gedraag je!’- gedrag en ontwikkeling (0-6 jr)

Voor heel jonge kinderen is hun gedrag nauw verbonden met hun ontwikkelingsfase. Een heleboel zaken die voor ons logisch zijn, zijn dat voor kinderen helemaal niet! Peuters vermengen bijvoorbeeld fantasie en werkelijkheid. In deze bijeenkomst gaan we dieper in op alle ins en outs van de ontwikkelingsfasen van jonge kinderen.

Aan de orde komt onder andere de vorming van het geweten, het ‘ik-besef ’ en dergelijke. En natuurlijk komt aan de orde welke opvoedreactie hierbij past. Wat kan je wel en wat kan je niet van een kind verwachten? Naast de uitleg wordt in kleine groepjes aan de hand van situaties gediscussieerd.

Gordonmethode, een inleiding

Opvoeden is leuk, maar niet altijd! Hoe zorg je dat kinderen naar je luisteren? In deze inleiding wordt ingegaan op de visie van Gordon op opvoeden. Is respectvol grenzen stellen mogelijk? Hoe dan? Naast een ‘lezing’, wordt geoefend met de ’technieken’, de ‘gouden vaardigheden’ van de Gordonmethode. Geschikt als ouderavond of als themabijeenkomst voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten.

Bang, boos, blij

Kinderen ervaren , net als volwassenen, veel verschillende emoties. Bang, boos, verdrietig. Wat is passend gedrag en wat niet? Hoe komt het dat sommige kinderen hun emoties zo heftig uiten? Hoe ga je daar als opvoeder mee om?

Aletha Solter heeft in haar boeken veel aandacht besteed aan emoties zoals huilen. In deze bijeenkomst worden verschillende aspecten toegelicht en in groepjes eigen ervaringen besproken.