Saskia Henderson

SASKIA HENDERSON DE TRAINER

In de optiek van Henderson Trainingen is het geven van trainingen iets anders dan ‘lesgeven’ of een zomaar powerpoint afspelen. Het vergt kennis van de doelgroep, van de inhoud van het werk, het vergt coachingsvaardigheden, humor, flexibiliteit. Trainingen die gezellig zijn en waar je gestimuleerd wordt je mening te geven en nieuwe ideeën te onderzoeken zijn het meest effectief.

De trainingen van Henderson Trainingen bieden dit. De trainingen en ouderavonden worden geleid door Saskia Henderson. Zij heeft ruime ervaring in de kinderopvang, als leidinggevende, pedagogisch adviseur, beleidsmedewerker en als pedagogisch medewerker. Ook heeft zij ruime ervaring in het begeleiden van trainingen. Ze heeft HBO Jeugdwelzijnswerk, pedagogiek tweede graads en Master pedagogiek gestudeerd. Naast het trainerswerk is zij werkzaam als pedagogisch coach bij kinderopvangorganisatie Ludens. Daarnaast ontwikkelt zij trainersmateriaal.

In 2009 heeft zij het boek ‘In Balans, opvoeden in de kinderopvang volgens de Gordonmethode’ geschreven, in 2013 gevolgd door ‘In Ons gezin gaat alles prima! Maar soms..” In 2004 heeft zij Henderson Trainingen opgericht. Voor eventuele co-trainers selecteert zij uitsluitend ervaren medetrainers.

Huidige werkzaamheden

 • Gordontrainer: studiedagen, trainingen aan ouders en beroepskrachten
 • Opvoedspreekuur voor ouders
 • Opvoedbijeenkomsten aan meertalige ouders (o.a. internet, leefstijl, weerbaarheid)
 • Trainingen ‘Opvoeden&Zo’, ‘peuters in zicht’ ‘omgaan met geld’, ‘oudermotivatie’
 • Trainingen ‘Kinderen die Opvallen’ in opdracht van SO&T en OuderKindCentra voor pedagogisch medewerkers in kinderdagverblijven, speelzalen en naschoolse opvang en voor de kraamzorg
 • Trainingen ‘werken met baby’s, werken aan welbevinden’ , ‘Knap lastig’, ‘Respectvol opvoeden’, ‘Alles goed gegaan vandaag?’ voor pedagogisch medewerkers werkzaam in de babygroep.
 • Coaching pedagogisch medewerkers en ouders
 • Begeleiden stagiaires
 • Bestuurslid basisschool

Opleidingen

 • Hbo-Jeugdwelzijnswerk
 • Pedagogiek tweede graads algemene variant en beroepenvariant
 • Autorisatie voor de Gordon trainingen aan de Stichting NET
 • Autorisatie voor de training ‘Werken met baby’s’ van het NJI
 • Autorisatie voor Triple P, niveau 4 groepen, niveau 3 adviesgesprekken en niveau 2 lezingen.
 • Autorisatie ‘Knap Lastig’ van het NJI
 • Autorisatie ‘Opvoeden&zo’ van het NJI
 • Autorisatie voor de HBR-trainingen (Huilen, boos zijn, ruzie) gebaseerd op Aletha Solter,

Achtergrond

 • Groepsleidster bij verstandelijk gehandicapte kinderen
 • Operationeel manager bij peuterspeelzalen in Amsterdam
 • Leidinggevende op een kinderdagverblijf
 • Onderwijs aan de ROC aan SPW-3 studenten
 • Gastdocent via bureau jeugdzorg
 • Ontwikkeling themapakket ‘Eten ja gezellig’ voor Toppunt
 • Boek ‘In Balans’ in opdracht van NET, licentiehouder Gordonmodel