Respectvol opvoeden

De training
Respectvol opvoeden

De kern van het werk van pedagogisch medewerkers is het begeleiden van de kinderen. De kunst is dat op een zodanige wijze te doen dat het het welbevinden van de kinderen ondersteunt. Het doel van de training ‘Respectvol opvoeden’ is het bevorderen van een plezierige relatie tussen pedagogisch medewerker en kind. De deelnemer leert op een respectvolle wijze in te gaan op de behoeftes van kinderen, goed te observeren en te luisteren en respectvol grenzen te stellen.

De pm-er leert vaardigheden waarmee zij/hij een respectvolle opvoeding van de kinderen kan vormgeven. Er wordt ingegaan op de mogelijkheden respectvol te zijn in houding, attitude van de pm-er en hoe hij/zij dit verbaal kan tonen. Ook wordt ingegaan op de ontwikkelingsfasen van kinderen.
Er wordt geoefend met de zes aspecten van interactie, alsook met communicatie-vaardigheden van onder andere dr. Thomas Gordon. Na voldoende deelname (80%) ontvangt de deelnemer een deelnamecertificaat van Henderson Trainingen.

Het cursusmateriaal bestaat uit het boek ‘In Balans, opvoeden in de kinderopvang volgens de Gordonmethode’ (uitgever SWP) en een werkmap. De werkmap bevat achtergrondinformatie, werkbladen en oefeningen.

Duur: vier dagdelen van drie uur.
Totale studiebelasting (inclusief tussentijdse opdrachten) per deelnemer: 20 uur
Voor: pedagogisch medewerkers in BSO en/of KDV

Ik ben geïnteresseerd

   

   

   

  De trainingen van Henderson trainingen:

  • zijn altijd afwisselend en praktisch toepasbaar
  • worden altijd uitgevoerd door trainers met ruime ervaring in de kinderopvang
  • worden altijd uitgevoerd door trainers met een pedagogische en didactische achtergrond
  • zijn vrijgesteld van btw (voor beroepskrachten), dus beduidend goedkoper
  • zijn inclusief een nagesprek waarin de mogelijkheden voor implementatie worden doorgenomen
  • zijn geschikt voor alle medewerkers, ongeacht vooropleiding
  • kunnen op maat worden aangepast aan het kennisniveau en behoeften van de pedagogisch medewerkers
  • kunnen ook als workshop worden aangeboden, als kennismaking/ introductie

  de trainingen van henderson trainingen