Knap lastig!

De training
Knap lastig!

De training ‘Knap lastig!’ heeft als doel om groepsleiding werkzaam in de buitenschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang handvatten te geven zodat zij in staat zijn alle kinderen een veilige en uitdagende omgeving te bieden waarin zij hun vrije tijd na school kunnen doorbrengen, ook de kinderen die als lastig of zelfs als ‘knap lastig’ worden ervaren. In de training wordt vooral ingegaan op praktische mogelijkheden de kinderen te ondersteunen.

Er worden handvatten gegeven om het gedrag van kinderen beter te begrijpen. Het gaat hierbij om kinderen met externaliserend en internaliserend gedrag, maar ook om ‘gewoon’ lastig gedrag, gedrag dat te beïnvloeden is door de groepsleiding. Extra handvatten worden geboden voor kinderen met AD(H)D, ASS, PPD-NOS.

Deze training is ontwikkeld door de NJI. Na voldoende deelname (80%) ontvangt de deelnemer een NJI-deelnamecertificaat. Het cursusmateriaal bestaat uit het boek ‘Knap Lastig!’ (uitgever SWP) en een werkmap. De werkmap bevat achtergrondinformatie, werkbladen en oefeningen.

Duur: acht dagdelen van drie uur.
Totale studiebelasting (inclusief tussentijdse opdrachten) per deelnemer: 30 uur
Voor: pedagogisch medewerkers in BSO (en NSO, tussenschoolse opvang)

Ik ben geïnteresseerd

   

   

   

  De trainingen van Henderson trainingen:

  • zijn altijd afwisselend en praktisch toepasbaar
  • worden altijd uitgevoerd door trainers met ruime ervaring in de kinderopvang
  • worden altijd uitgevoerd door trainers met een pedagogische en didactische achtergrond
  • zijn vrijgesteld van btw (voor beroepskrachten), dus beduidend goedkoper
  • zijn inclusief een nagesprek waarin de mogelijkheden voor implementatie worden doorgenomen
  • zijn geschikt voor alle medewerkers, ongeacht vooropleiding
  • kunnen op maat worden aangepast aan het kennisniveau en behoeften van de pedagogisch medewerkers
  • kunnen ook als workshop worden aangeboden, als kennismaking/ introductie

  de trainingen van henderson trainingen