Aanbod Kinderopvang En Scholen

TRAININGEN PEDAGOGISCH MEDEWERKERS

De kinderopvang staat onder druk. Er is weinig financiële armslag, toch zijn de verwachtingen hoog: vanuit wetgeving, ouders en niet in de laatste plaats vanuit je eigen wens kwaliteit te bieden. Met een workshop, training of studiedag vergroot je de kennis en vaardigheden van het team. Bij Henderson Trainingen kun je diverse trainingen volgen, altijd met deskundige trainers die goed bekend zijn met de kinderopvang. De trainingen zijn afwisselend en praktisch toepasbaar. De trainingen zijn enthousiast ontvangen door het werkveld en zijn zeer betaalbaar.

Veelgevraagde trainingen zijn: de babytraining “communiceren met baby’s” (erkend dor FCB), de Gordontraining “effectief communiceren met kinderen in de kinderopvang” , de training “Knap Lastig” voor de BSO-medewerkers en de training ‘alles goed gegaan vandaag?” over communiceren met ouders. Naast het vaste aanbod zijn er ook trainingen en workshops op maat mogelijk.

De trainingen van Henderson trainingen:

 • zijn altijd afwisselend en praktisch toepasbaar
 • worden altijd uitgevoerd door trainers met ruime ervaring in de kinderopvang
 • worden altijd uitgevoerd door trainers met een pedagogische en didactische achtergrond
 • zijn vrijgesteld van btw (voor beroepskrachten), dus beduidend goedkoper
 • zijn inclusief een nagesprek waarin de mogelijkheden voor implementatie worden doorgenomen
 • zijn geschikt voor alle medewerkers, ongeacht vooropleiding
 • kunnen op maat worden aangepast aan het kennisniveau en behoeften van de pedagogisch medewerkers
 • kunnen ook als workshop worden aangeboden, als kennismaking/ introductie

de trainingen van henderson trainingen

Trainingsoverzicht

Interesse in onderstaande trainingen? Of liever een op maat gemaakte training? Vraag via het contactformulier om de mogelijkheden.

Alle trainingen kunnen ook als workshop, ouderavond of op een studiedag gegeven worden.

 • Online inspiratie

  • Regelmatig worden online bijeenkomsten gehouden voor pedagogisch medewerkers over diverse thema’s. Zoals een korte inspiratiebijeenkomst  over onder andere
  • Sensitieve communicatie.
  • Oudercontacten.
  • Lastige gesprekken.
  • Lijkt je dat wat? Vraag via het contactformulier naar de eerstvolgende online-bijeenkomst en meld je aan!

 • Pedagogische Coaching

  • Ben je niet op zoek naar trainingen, maar naar een pedagogisch coach? Ook hiervoor zijn diverse mogelijkheden.
  • Denk aan een groepsobservatie met aansluitend een groepscoaching, individuele coaching (zowel online als op locatie).
  • video interactiebegeleiding.
  • Dit kan op incidentele basis, of in een op maat gemaakt ‘coachpakket’.

 • Communiceren met baby's
  Erkend door FCB!

  • Het doel van de training is de relatie tussen pedagogisch medewerkers en baby’s te versterken, waardoor een veilige hechting, zelfvertrouwen en de ontwikkeling van de baby’s wordt bevorderd
  • Aan bod komen communicatie met baby’s (Gordonmethode), hersenontwikkeling,  stressreductie, bewegingsontwikkeling, omgaan met je eigen stress  e.a.
  • Naast theorie wordt veel geoefend, onder andere mbv filmbeelden, wat de impact van de training sterk vergroot.
  • Pm-ers zijn erg enthousiast over de training!
  • Duur: vijf bijeenkomsten van drie uur.
  • Totale studiebelasting (inclusief tussentijdse opdrachten) : 20 uur
  • Voor: pedagogisch medewerkers die met baby’s werken (babygroep of verticale groep

 • Alles goed gedaan vandaag? Training optimaliseren oudercontacten

  • Het doel van deze training is de samenwerking tussen ouders en beroepskrachten te verbeteren.
  • Aan bod komen o.a. haal- en brengcontacten, oudergesprekken, omgaan met kritiek, loyaliteit
  • Duur: vier bijeenkomsten van drie uur.
  • Totale studiebelasting (inclusief tussentijdse opdrachten) p.p.: 15 uur
  • Voor: pedagogisch medewerkers in KDV en BSO, voor scholen
  • Het thema oudercontacten kan ook als studiedag gegeven worden

 • respectvol opvoeden

  • De training ‘respectvol opvoeden’ is een korte, intensieve training over communicatie en opvoeding
  • Aan bod komt de behoeften van kinderen, ontwikkeling, respectvol grenzen stellen, opvoeddoelen
  • Duur: vier bijeenkomsten van drie uur.
  • Totale studiebelasting: 15 uur
  • Voor: pedagogisch medewerkers in BSO en/of KDV
  • Het is ook mogelijk de training samen met ouders te volgen

 • Knap lastig!

  • Het doel van de training ‘Knap lastig!’  is om BSO-medewerkers handvatten te bieden in de omgang met alle kinderen uit de groep, ook de kinderen met bijzonder gedrag
  • Naast theorie over bijzonder gedrag (zoals ADHD), wordt  ingegaan op hoe een veilige en uitdagende omgeving te creëren voor alle kinderen
  • Duur: acht dagdelen van drie uur.
  • Totale studiebelasting (inclusief tussentijdse opdrachten) per deelnemer: 30 uur
  • Voor: pedagogisch medewerkers in buitenschoolse opvang (BSO),  naschoolse en tussenschoolse opvang
  • training is ontwikkeld door NJI. Je ontvangt een NJI-certificaat

 • Training gordonmethode: effectief communiceren met kinderen in de kinderopvang

  • In deze intensieve training worden alle ins en outs van de respectvolle communicatie geoefend…
  • Duur: acht dagdelen van drie uur.
  • Totale studiebelasting (inclusief tussentijdse opdrachten) per deelnemer: 35 uur
  • Voor: pedagogisch medewerkers in KDV en BSO

 • Mens, erger je niet!

  • Workshop van een dag met je team: over je kwaliteiten, je valkuilen en je ergernissen over het gedrag van anderen. En hoe je van anderen kan leren!
  • Doel is aanzet te geven tot het verbeteren van de teamsfeer
  • Duur: 1 dag van zes uur
  • Totale studiebelasting (inclusief tussentijdse opdrachten) p.p: 6 uur
  • Voor: pedagogisch medewerkers in KDV en BSO, leerkrachten
  • Ook in verkorte vorm van een dagdeel mogelijk