OPVOEDEN MET RESPECT

Communicatie en opvoeden lijken zo vanzelfsprekend, maar wie kinderen opvoedt weet dat dit niet altijd zo is. Hoe stel je duidelijk en toch respectvol grenzen? Hoe kan je zó luisteren dat een kind zich begrepen voelt? Hoe breng je kinderen over wat je belangrijk vindt?

In de aangeboden trainingen, workshops en ouderavonden staan deze vragen centraal. Er zijn trainingen bestemd voor ouders en trainingen voor medewerkers in de kinderopvang.

Henderson Trainingen home

Veelgevraagde trainingen voor de kinderopvang zijn: ‘Werken met baby’s, werken aan welbevinden’ (KDV), ‘Knap lastig!’ (voor BSO), ‘Alles goed gegaan vandaag’ (training optimaliseren oudercontacten), ‘Respectvol Opvoeden’ en de ‘Gordontraining’. Al deze trainingen staan vermeld op de BKK Lijst Opleidingen. Zie voor de aanvraagprocedure en voorwaarden: www.stichtingbkk.nl.

Henderson Trainingen is aangemeld bij het centraal register kort beroepsonderwijs (www.crkbo.nl), als onderwijsinstelling en is daarmee vrijgesteld van btw voor trainingen aan beroepskrachten.

De trainingen zijn daarmee aanmerkelijk goedkoper!

Henderson Trainingen verzorgt naast deze trainingen diverse themabijeenkomsten en ouderavonden. Bijvoorbeeld ‘Vaders, meer dan papadag!‘; ‘Baby Burn out?? Hoe voorkom je dat?‘, ‘Help, er hangt een puber op de bank!‘ , ‘Opgroeien in liefde: over seksuele opvoeding‘. Meer informatie vindt u op de pagina over ouderavonden.

Ouderavonden: uitgelicht!!
‘VADERS: MEER DAN PAPADAG!’ DISUSSIEAVOND

Veel vaders hebben een beduidend andere rol in de opvoeding dan vroeger. ‘Wie is toch die man die op zondag het vlees snijdt’, zal geen opmerking zijn die kinderen nu nog vaak zeggen. Toch weten vaders vaak niet hoe belangrijk hun rol is. Vaders hebben invloed op allerlei gebied.

Zelfs afwezige vaders hebben invloed: want het kind houdt van allebei zijn ouders. Noem het loyaliteit, noem het de bloedband. Welke rol wilt u, als vader, hebben in het gezin? Moeten vaders gaan ‘moederen’? Of wordt juist een andere rol verwacht, gewenst? Op deze discussieavond gaan we in op alle ins en outs van het vaderschap. Een thema-avond die u lang bijblijft! U kunt deze, of andere thema’s aanvragen bij Henderson Trainingen.

Meer weten? Reserveren? Neem contact op via het contactformulier.