Henderson Trainingen

Opvoeden met respect

REACTIES VAN DEELNEMERS

Hi Saskia. Ik wilde je nog bericht sturen dat ik na de lezing van 7 juni jl. van diverse kanten positieve reacties heb ontvangen. Men was positief en vond vooral de interactie erg geslaagd. Natuurlijk was het jammer dat er niet genoeg tijd was om allerlei praktijksituaties aan de orde te stellen maar dit was zeker een geslaagde avond. Dank je wel!
Intan Awondatu, medezeggenschapsraad Amersfoordtschool Badhoevedorp

Hallo Saskia, Ik wil je nogmaals bedanken voor de ouderavond van afgelopen dinsdag. De reacties van ouders en leidsters waren positief. Met vriendelijke groet, Yvonne Wippo , kdv de Tovertuin, Zeist

Afgelopen dinsdag bespraken we in onze vergadering nog even de ouderavond. We vonden het een geslaagde avond. Nogmaals hartelijk dank! Josine ter Veen, oudercommissie van de Torteltuin, Amsterdam

Gordoncursus

“Bedankt voor de cursus! Ik heb er heel veel aan gehad!”
“Ik was onder de indruk van het effect van bv. actief luisteren.”
“Ik kan het iedereen aanraden!”
“Leuk dat het zo afwisselend was en gezellig. De tijd was steeds zó om..’
“Ik heb echt een beter contact met de kinderen gekregen”
“Ik vond de vaardigheden uit de cursus echte eye-openers.”
“Ik heb geleerd op een andere manier grenzen te stellen en de sfeer werd er veel beter op”
“Ik zit veel minder te stressen”

Themabijeenkomsten

“Ik heb geleerd me meer in te leven in mijn kind.”
“Veel van mijn vragen over opvoeden zijn beantwoord: bedankt!”
“Heel leuk om op een zo gezellige manier informatie te krijgen”
“De uitwisseling met andere ouders vond ik heel prettig”
BOEKEN & ARTIKELEN
Nieuw verschenen:

IN ONS GEZIN
gaat alles prima (maar soms...)

IN BALANS
Opvoeden in de kinderopvang volgens Gordonmethode


GORDONVISIE:
Polderen in de opvoeding?

Soms wordt laatdunkend gedaan over het poldermodel. Dat is begrijpelijk. Ik heb ook liever helemaal mijn zin, dan slechts een beetje.

REACTIES VAN DEELNEMERS
Hi Saskia. Ik wilde je nog bericht sturen dat ik na de lezing van 7 juni jl. van diverse kanten positieve reacties heb ontvangen. Men was positief en vond vooral de interactie erg geslaagd.

PRIJZEN & DATA
onze actuele prijzen vindt u hier :