Henderson Trainingen

Opvoeden met respect

‘In ons gezin gaat alles prima! Maar soms...'


In de meeste gezinnen gaat alles prima. Maar soms, dan baal je ervan dat je kinderen nooit hun kamer opruimen of schrik je van je eigen overreactie op een onbetekenende ruzie. Kan dat niet anders? In het onlangs verschenen boek van Saskia Henderson leest u er alles over!

Het boek gaat over de communicatie tussen ouder en kind én tussen partners en is gebaseerd op de Gordonmethode.

In ons gezin gaat alles prima! Maar soms...'In ons gezin gaat alles prima! Maar soms...' is een boek dat veel herkenning oproept. Immers: in de meeste gezinnen gáát het ook prima. In zo'n 85% van de gezinnen zijn geen ernstige problemen. Gelukkig maar! Het boek 'In ons gezin gaat alles prima! Maar soms..' is dan ook met name bestemd voor al die gezinnen bij wie alles prima reilt en zeilt, op een enkel akkefietje na. Want in elk gezin is weleens wat. Je kind laat zijn spullen slingeren in de huiskamer; je (ex?)partner geeft je kind veel te veel snoep; het lukt je maar niet je kind op tijd naar bed te krijgen; je kind krijgt een driftbui op het schoolplein; je kind is verdrietig en laat zich niet troosten... Vaak weet je prima wat te doen, soms niet.
Het boek gaat over communicatie. Want opvoeden hangt nauw samen met communicatie. Hoe je communiceert met je kind en je partner heeft effect op de sfeer. De ene manier van communiceren is effectiever dan de andere. In het boek wordt toegelicht hoe je je kind en je partner nog beter kunt bereiken, hoe je je kind (nog) meer zelfvertrouwen kunt geven én hoe je het voor jezelf als ouder ook een beetje leuk houdt.
Het boek is opgedeeld in vier delen: 'de basis'; 'praten'; 'luisteren' en 'samen'. Elk deel start met een herkenbaar verhaal. En elk deel eindigt met een toelichting op dat specifieke verhaal. Het is een aantrekkelijk vormgeven boek met duidelijke uitleg en opdrachten om ook zelf meteen aan de slag te kunnen. Het boek is gebaseerd op de Gordonmethode. Uniek aan het boek is dat het zowel de communicatie met je (ex?)partner belicht, als de communicatie met je kind. Want er zijn veel overeenkomsten. Bovendien heeft alles met elkaar te maken: jouw manier van communiceren met je partner (of oma, oom, vriendin) geeft een voorbeeld voor je kind. Maak je veel ruzie, dan denkt je kind: zo hoort het blijkbaar.

In augustus 2013 is het boek gelanceerd met een boekpresentatie - in samenwerking met Kosmos en SO&T - dat veel bezoekers trok. De eerste reacties zijn lovend: 'prettig en vlot geschreven'; 'ik kon het bijna niet meer wegleggen!'; 'herkenbaar en direct toepasbaar'.
In september is een recensie verschenen in het Dagblad van het Noorden. (Zie bij BOEKEN EN ARTIKELEN)
BOEKEN & ARTIKELEN
Nieuw verschenen:

IN ONS GEZIN
gaat alles prima (maar soms...)

IN BALANS
Opvoeden in de kinderopvang volgens Gordonmethode


GORDONVISIE:
Polderen in de opvoeding?

Soms wordt laatdunkend gedaan over het poldermodel. Dat is begrijpelijk. Ik heb ook liever helemaal mijn zin, dan slechts een beetje.

REACTIES VAN DEELNEMERS
Hi Saskia. Ik wilde je nog bericht sturen dat ik na de lezing van 7 juni jl. van diverse kanten positieve reacties heb ontvangen. Men was positief en vond vooral de interactie erg geslaagd.

PRIJZEN & DATA
onze actuele prijzen vindt u hier :