Henderson Trainingen

Opvoeden met respect

‘In balans: opvoeden in de kinderopvang volgens de Gordonmethode.'


Werken met kinderen in de kinderopvang geeft veel plezier, maar ook een grote werkdruk. De communicatievaardigheden van de Gordonmethode kunnen de pedagogisch medewerkers helpen in hun taak. In deze methode staat het in stand houden van gelijkwaardige, plezierige relaties centraal. Kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen en worden zelfstandiger. De Gordonmethode vergroot daarmee de kwaliteit van de kinderopvang. In het boek 'In Balans' wordt de methode op een toegankelijke manier uitgelegd.'In Balans, opvoeden volgens de Gordonmethode in de kinderopvang', is geschreven door Saskia Henderson. Dit boek is lovend ontvangen door het werkveld. Enkele reacties vindt u hieronder. Het boek is verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandel. Ook kunt u hier klikken, om het direct te bestellen bij www.bol.com.

Reacties van lezers:

"Ik vind het boek gemakkelijk leesbaar. Het is heel duidelijk en overzichtelijk. Fijn ook om later nog eens iets in op te zoeken. Ik heb er veel aan gehad!"
Suzanne Melchers, overblijfcoördinator Uithoornse Kinderopvang

‘Het is een gemakkelijk leesbaar boek met veel informatie die bijdragen aan een prettige manier van communiceren met kinderen.
Het boekje is erg leerzaam en goed toe te passen in de praktijk. Tevens staan er veel duidelijke en herkenbare voorbeelden in. Een echte aanrader voor kinderopvangorganisaties en ouders met kinderen”
Nanda Amse , leidinggevende Kids First kinderopvang Almere

‘Door het lezen van het boekje merkte ik dat ik de situaties die ik las herkende vanuit mijn werk. De methode die in de voorbeelden van het boekje werden omschreven heb ik kunnen toepassen in de praktijk. Het resultaat werkt erg plezierig. Door deze methode geregeld toe te passen, maak je het steeds meer eigen en merk ik dat het heel effectief is.’
Wilma Kramps, pedagogisch medewerker Kids First Kinderopvang Almere

GordonVisie

GordonVisie is een nieuwsbrief in columnvorm over de Gordonmethode. In deze GordonVisie wordt vanuit een praktisch voorbeeld beschreven hoe communicatie werkt en hoe met behulp van de Gordonvaardigheden met respect én duidelijk met een kind (of collega of partner!) kan worden omgegaan. Luistervaardigheden, omgaan met ruzie, omgaan met macht en dergelijke komt aan bod. U kunt zich hiervoor opgeven. U krijgt de brief dan minimaal vier maal per jaar toegezonden via de mail.

Polderen in de opvoeding?

Soms wordt laatdunkend gedaan over het poldermodel. Dat is begrijpelijk. Ik heb ook liever helemáál mijn zin, dan slechts een beetje. In het poldermodel worden compromissen gesloten tussen partijen met strijdige belangen. Je krijgt dus nooit 100% wat je wilt, maar hooguit de helft. Toch levert het poldermodel ook veel op. In plaats van je tijd te verdoen met elkaar de tent uit te vechten, kan je dóór. Geen 100% nee, maar ook geen 0%. Veel gezinnen kiezen in de opvoeding eveneens voor het poldermodel. Ook daar wordt soms geringschattend over gedaan. Jammer, want goed overleggen met je kind kan heel positief uitpakken: voor jezelf én voor je kind. Helaas wordt het overleggen vaak verkeerd gebruikt. In het programma ‘Alles voor je kind’ van de VPRO konden we hier voorbeelden van zien. Knap dat de makers het aandurfden zulke persoonlijke situaties te tonen. Ik denk dat het herkenbaar is voor veel ouders (hoewel we liever denken dat we het veel beter aanpakken!)

Voor mij maakten deze voorbeelden duidelijk dat goed ‘polderen’ in de opvoeding nog helemaal niet zo eenvoudig is. Neem een zin als ‘Je wilt je flesje. Oké, als ik je je flesje geef, ga je dan wel mee?’ . Met vragen, verleiden, toegeven, smeken of manipuleren leer je je kind voorál hoe hij zijn zin moet krijgen. Gevolg: meer problemen in het verschiet. Als tegenreactie roepen veel mensen om een ‘strengere’ opvoeding. Maar is dat dan zaligmakend? Een kind leert gehoorzamen, maar ook dat zijn mening er niet toe doet. Nooit overleggen in de opvoeding is een gemiste kans.

Terwijl overleggen zo leuk kan zijn! De overlegmethode van Thomas Gordon is een specifieke manier van probleem-oplossen. Het lijkt op het poldermodel, maar is net even anders. Hoewel het soms een verrassend resultaat geeft, is dat niet eens het belangrijkste. Het gaat vooral om de weg erheen. Met een mix van assertiviteit (je grens aangeven, - dus niet dat flesje met limonade geven als je dat niet wilt ...) en sensitiviteit (aandacht voor de emotie van je kind), gevolgd door het samen zoeken naar oplossingen, toon je dat jouw behoeften ertoe doen en de zijne eveneens. Je laat niet over je lopen en je loopt ook niet over je kind heen. Al doende leert je kind rekening met anderen te houden en op een respectvolle manier zijn zegje te doen. De methode vergt wat oefening, maar is zeker te leren. En dan blijk je soms allebei 100% te kunnen halen. (Water in het flesje? Onderweg gezellig samen wat drinken?) Beiden winnen, wie wil dat nou niet ...?
BOEKEN & ARTIKELEN
Nieuw verschenen:

IN ONS GEZIN
gaat alles prima (maar soms...)

IN BALANS
Opvoeden in de kinderopvang volgens Gordonmethode


GORDONVISIE:
Polderen in de opvoeding?

Soms wordt laatdunkend gedaan over het poldermodel. Dat is begrijpelijk. Ik heb ook liever helemaal mijn zin, dan slechts een beetje.

REACTIES VAN DEELNEMERS
Hi Saskia. Ik wilde je nog bericht sturen dat ik na de lezing van 7 juni jl. van diverse kanten positieve reacties heb ontvangen. Men was positief en vond vooral de interactie erg geslaagd.

PRIJZEN & DATA
onze actuele prijzen vindt u hier :