Henderson Trainingen

Opvoeden met respect

Data & prijzen:

De meeste trainingen en ouderavonden worden in company gegeven op de door u gewenste locatie.
Er zijn ook trainingen met open inschrijving. De data hiervan vindt u hieronder. De training vindt doorgang bij meer dan vier deelnemers.

Trainingen voor beroepskrachten:


Trainingen voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang:

U kunt zich nu al opgeven!
* Gordontraining voor pedagogisch medewerkers
in overleg vast te stellen
Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier.

In company training voor pedagogisch medewerkers:

* Op aanvraag

Trainingen voor ouders:

MiniGordontraining voor ouders


maandag 2 november 2015 ( 'effectief communiceren met kinderen'), locatie Diemen. Minicursus van vier keer voor ouders

Help er hangt een puber op de bank!


* september 2016 minicursus van drie keer voor ouders, locatie Diemen
* ouderavonden en thema-avonden op aanvraag
Overige cursussen en themabijeenkomsten op aanvraag.

Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen via ons contact formulier.

Prijzen

De prijzen voor de thema-bijeenkomsten en trainingen voor 2015

Ouders:

Ouderavonden: € 290,- inclusief btw, exclusief reiskosten Voor een bijeenkomst van ongeveer 2 uur. Maximaal 35 deelnemers.
Training Respectvol Opvoeden (4 dagdelen) (*) € 95,- per ouder, inclusief btw

minicursus 'Help er hangt een puber op mijn bank' 3 dagdelen € 69

Gordontraining (8 dagdelen plus mogelijkheid tot individuele coaching) (*) € 290,- per ouder voor acht bijeenkomsten, inclusief btw en inclusief werkmap en spelmateriaal

Beroepskrachten:

Henderson Trainingen is vrijgesteld van btw voor beroepskrachten, dus aanmerkelijk goedkoper!
Thema-bijeenkomst/workshop € 349,- per dagdeel (3 uur), inclusief materiaal, exclusief reiskosten. Maximaal 14 personen
Gordontraining in company (8 dagdelen) € 2995,- per groep van 12 deelnemers, inclusief materiaal (o.a. boek 'In Balans'), exclusief reiskosten.
Gordontraining individueel € 365,- per deelnemer , incl materiaal, bij open inschrijving
Gordon vervolgtraining € 600,- voor twee dagdelen, inclusief geautoriseerd materiaal, en exclusief reiskosten (ook één bijeenkomst mogelijk: kosten € 345,-).
Werken met baby's, werken aan welbevinden' € 2400,- voor een training van zes dagdelen. Groepsgrootte 12 deelnemers. Inclusief materiaal, (oa boek 'werken met voor baby's', exclusief reiskosten (korting bij kleine groep mogelijk)
Werken met baby’s individueel € 325 per deelnemer bij een open inschrijving
Knap lastig! €2400,- voor een training van zes dagdelen, Groepsgootte tot 14 deelnemers, inclusief materiaal (o.a. boek 'Knap Lastig!') exclusief reiskosten
Alles goed gegaan vandaag?', training optimaliseren oudercontacten €1990,-, voor een training van vier bijeenkomsten, groepsgrootte tot 12 deelnemers, inclusief materiaal, exclusief reiskosten
Respectvol Opvoeden €1990,- voor een training van vier bijeenkomsten, groepsgroote tot 12 deelnemers, inclusief materiaal, exclusief reiskosten

Henderson Trainingen is opgenomen in het register van CRKBO als onderwijsinstelling en derhalve voor beroepsonderwijs vrijgesteld van btw

BOEKEN & ARTIKELEN
Nieuw verschenen:

IN ONS GEZIN
gaat alles prima (maar soms...)

IN BALANS
Opvoeden in de kinderopvang volgens Gordonmethode


GORDONVISIE:
Polderen in de opvoeding?

Soms wordt laatdunkend gedaan over het poldermodel. Dat is begrijpelijk. Ik heb ook liever helemaal mijn zin, dan slechts een beetje.

REACTIES VAN DEELNEMERS
Hi Saskia. Ik wilde je nog bericht sturen dat ik na de lezing van 7 juni jl. van diverse kanten positieve reacties heb ontvangen. Men was positief en vond vooral de interactie erg geslaagd.

PRIJZEN & DATA
onze actuele prijzen vindt u hier :