Henderson Trainingen

Opvoeden met respect

De Trainer

DE TRAINER

"Kinderen zijn de toekomst. Alleen daarom al vind ik het belangrijk te investeren in de opvoeding van kinderen. Ik vind het altijd geweldig om te zien hoe je door enkele betrekkelijk eenvoudige vaardigheden kunt leren anders met kinderen om te gaan en hoeveel effect dat heeft. In de trainingen en ouderavonden maak ik ruim gebruik van voorbeelden en kleine oefeningen. En ik maak graag tijd voor uitwisseling van ervaringen. Zelf heb ik ook twee kinderen, waardoor ik ook uit eigen ervaring weet hoe leuk én soms lastig het opvoeden kan zijn!"
Aldus Saskia Henderson, trainer van Henderson Trainingen.

In de optiek van Henderson Trainingen is het geven van trainingen iets anders dan 'lesgeven' of een zomaar powerpoint afspelen. Het vergt kennis van de doelgroep, van de inhoud van het werk, het vergt coachingsvaardigheden, humor, flexibiliteit. Trainingen die gezellig zijn en waar je gestimuleerd wordt je mening te geven en nieuwe ideeën te onderzoeken zijn het meest effectief. De trainingen van Henderson Trainingen bieden dit. De trainingen en ouderavonden worden geleid door Saskia Henderson. Zij heeft ruime ervaring in de kinderopvang, als leidinggevende en als pedagogisch medewerker én zij ruime ervaring in het begeleiden van trainingen. Ze heeft HBO Jeugdwelzijnswerk en pedagogiek tweede graads gestudeerd en heeft een onderwijsbevoegdheid. Naast het trainerswerk is zij werkzaam als pedagogisch adviseur op basisscholen en ontwikkelt zij trainersmateriaal. In 2009 heeft zij het boek ‘In Balans, opvoeden in de kinderopvang volgens de Gordonmethode’ geschreven. In 2006 heeft zij Henderson Trainingen opgericht. Voor eventuele co-trainers selecteert zij uitsluitend ervaren medetrainers.

Huidige werkzaamheden:

- Gordontrainer: studiedagen, trainingen aan ouders en beroepskrachten
- Opvoedspreekuur voor ouders
- Opvoedbijeenkomsten aan meertalige ouders (o.a. internet, leefstijl, weerbaarheid)
- Trainingen ‘Opvoeden&Zo’, ‘peuters in zicht’ ‘omgaan met geld’, ‘oudermotivatie’
- Trainingen ‘Kinderen die Opvallen’ in opdracht van SO&T en OuderKindCentra voor pedagogisch medewerkers in kinderdagverblijven, speelzalen en naschoolse opvang en voor de kraamzorg
- Trainingen ‘werken met baby’s, werken aan welbevinden’ , 'Knap lastig', 'Respectvol opvoeden', 'Alles goed gegaan vandaag?' voor pedagogisch medewerkers werkzaam in de babygroep.
- Coaching pedagogisch medewerkers en ouders
- Begeleiden stagiaires
- Bestuurslid basisschool

Opleidingen:

Hbo-Jeugdwelzijnswerk
Pedagogiek tweede graads algemene variant en beroepenvariant
Autorisatie voor de Gordon trainingen aan de Stichting NET
Autorisatie voor de training 'Werken met baby's' van het NJI
Autorisatie voor Triple P, niveau 4 groepen, niveau 3 adviesgesprekken en niveau 2 lezingen.
Autorisatie 'Knap Lastig' van het NJI
Autorisatie 'Opvoeden&zo' van het NJI
Autorisatie voor de HBR-trainingen (Huilen, boos zijn, ruzie) gebaseerd op Aletha Solter,

Achtergrond:

- groepsleidster bij verstandelijk gehandicapte kinderen
- operationeel manager bij peuterspeelzalen in Amsterdam
- leidinggevende op een kinderdagverblijf
- onderwijs aan de ROC aan SPW-3 studenten
- gastdocent via bureau jeugdzorg
- ontwikkeling themapakket ‘Eten ja gezellig’ voor Toppunt
- boek 'In Balans' in opdracht van NET, licentiehouder Gordonmodel

HENDERSON CONTACT GEGEVENS

Henderson trainingen cursussen voor opvoeden en communicatie
Saskia Henderson
In de Korenmolen 29
1115 GN Duivendrecht
Tel: 0622254049

U kunt ook het onderstaande formulier invullen. Wij zullen binnen 48 uur een reactie op uw vraag geven.

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

*:
:
:
*:
Bent u een*:
:
*:
Verificatie:
Voer de tekst in a.u.b.
 
BOEKEN & ARTIKELEN
Nieuw verschenen:

IN ONS GEZIN
gaat alles prima (maar soms...)

IN BALANS
Opvoeden in de kinderopvang volgens Gordonmethode


GORDONVISIE:
Polderen in de opvoeding?

Soms wordt laatdunkend gedaan over het poldermodel. Dat is begrijpelijk. Ik heb ook liever helemaal mijn zin, dan slechts een beetje.

REACTIES VAN DEELNEMERS
Hi Saskia. Ik wilde je nog bericht sturen dat ik na de lezing van 7 juni jl. van diverse kanten positieve reacties heb ontvangen. Men was positief en vond vooral de interactie erg geslaagd.

PRIJZEN & DATA
onze actuele prijzen vindt u hier :